اثاث کشی اسباب کشی در تهران

در اغلب منابع دینی و عرفی روز مشخصی برای این امر ذکر نشده است و رسیدن به سعادت یا بالعکس در روزی که اثاث کشی انجام می‌شود تعیین نشده است.

 نظر علامه طباطبایی بر این است که ایام مشخصی را نمی‌توان نام برد که برای این منظور بتوان در آن میمنت یا نحسیت در نظر گرفت و در واقع تمام روزهای سال برای اسباب کشی خاصیت یکسانی داشته و فرقی در آنها وجود ندارد.

اثاث کشی در ماه محرم - اسباب کشی در ماه محرم

اثاث کشی در ماه محرم – اسباب کشی در ماه محرم

بنابراین بر اساس روایت قولی و نقلی‌، روزها نحوست ندارند. بلکه این ‌نتایج ‌اعمال‌ ماست که آن ‌روز یا شب‌ را به‌ خوب ‌یا بد بودن‌ تبدیل و توصیف می‌کند.

انجام هر عملی مانند اسباب کشی خانه و جابه جایی و نقل مکان حتی در ماه‌های حرام مثل محرم و صفر هیچ تفاوتی با سایر روزها ندارد و روزها به تنهایی نمی‌توانند سعادت یا نحسیت داشته باشند. البته ناگفته نماند که باید کارها و از جمله اسباب کشی به نحوی انجام شود که آزاری به دیگران و همسایه‌ها نرساند. در بین مردم گفته می‌شود که ماه صفر برای انجام کارها ماهی نحس است اما این گفته نمی‌تواند توصیف کننده‌ی این موضوع باشد که روز و ماه مستقلاً نحس است.

اسباب کشی در ماه محرم و صفر - اسباب کشی در ماه محرم چه حکمی دارد

اسباب کشی در ماه محرم و صفر – اسباب کشی در ماه محرم چه حکمی دارد

ایام مناسب جهت انجام امور در روزهای قمری سال

در برخی روایات به ایامی اشاره شده است که در مجموع انجام کارهای خیر در آنها بر دیگر ایام برتری دارد که از جمله این کارها می‌توان اسباب کشی را نام برد. روزهای یکم، دوم، ششم، هفتم، نهم، چهاردهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم،‌ بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و هفتم، بیست و هشتم و بیست و نهم هر ماه قمری، برای انجام امور خیر پیشنهاد شده است.

تأثیر روزهای قمر در عقرب در انجام امور خیر

در بعضی از روایات آمده است که نباید در ساعات قمر در عقرب از کارهای مهمی مانند اسباب کشی، افتتاح کار و کسب، تعیین و تغییر نام انعقاد نطفه، عقد ازدواج، گذاشتن سنگ بنا و در مجموع انجام امور خاص و مهم پرهیز شود.

اسباب کشی در ماه محرم و صفر چه حکمی دارد,حکم اثاث کتی در ماه محرم,حکم اسباب کشی در ماه محرم

اسباب کشی در ماه محرم و صفر چه حکمی دارد,حکم اثاث کتی در ماه محرم,حکم اسباب کشی در ماه محرم

در روایات زیادی به امر صدقه اشاره شده است. صدقه نحسیت و نحوست ایام را رفع می‌کند.

سعادت و نحسیت برخی روزها در ایام هفته

شنبه و پنج شنبه: در این روز آمده است که برکت و منزلت برای انجام امور قرار داده شده است.

چهارشنبه: برای انجام کارها در این روز چندان توصیه‌ای نشده است که با صدقه نحسیت آن برطرف خواهد شد.

جمعه: این روز بسیار میمون و مبارک است. بنابراین توصیه می‌شود کارهای خود را از جمله اثاث کشی، در این روز انجام دهید.

منبع: باربری تهران